Openbaar onderwijs gemeente Brummen

Kindcentrum Het P@rk

Opent je wereld
Kindcentrum Het P@rk opent letterlijk en figuurlijk de wereld van kinderen. Met Daltondonderwijs en door bijvoorbeeld van jongs af aan Engels te leren, creatief te leren denken, oplossingsgericht te werken en vaardigheden aan te leren om zelf oplossingen te vinden. 

  het p@rk
 • Engels van jongs af aan
 • Creatief & kritisch leren denken
 • Dagarrangementen mogelijk met onderwijs & opvang

Kindcentrum Het P@rk
Troelstralaan 45 - 49a
Brummen
0575 - 561 608
www.kindcentrumhetpark.nl

kinderdagopvang | peuterspeelgroep | onderwijs | buitenschoolse opvang


OBS JH Isings

Samen leren leren
Op onze kleinschalige school zijn kinderen met weektaken eigenaar van hun leerproces. We richten ons op betekenisvol leren, waarbij het ontwikkelen van vaardigheden centraal staat.

 • Betekenisvol leren (IPC)
 • Gedifferentieerd aanbod in tempo, niveau en instructie 
 • Schoolzwemmen

OBS JH Isings
Emperweg 70
Empe
0575 - 522234
www.isings.nl

onderwijs | buitenschoolse opvang


OBS Spr@nkel

Gelijke kansen door ongelijk onderwijs
Spr@nkel wil met een nadruk op de ontwikkeling van de individuele talenten van elke leerling, kinderen in staat stellen goed te functioneren in de wereld van morgen en zet daarvoor de (digitale) mogelijkheden van vandaag ten volle in.

 • Kindgericht onderwijs
 • Leerkracht volgt het kind
 • Kinderen leren samenwerken in klassen met verschillende leeftijden

OBS Spr@nkel
Beethovenstraat 18
Eerbeek
0313 - 651451
www.obssprankel.nl

onderwijs


Kindcentrum Sterrenbeek

Samen leren groeien
Kindcentrum Sterrenbeek is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen. Op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Samenwerking en een goede sociaal emotionele ontwikkeling staan centraal.

 • Breed aanbod van onderwijs, opvang en activiteiten
 • Samen groeien, leren, werken
 • Integratie met Kanjertraining

Kindcentrum Sterrenbeek
Illinckstraat 21
Eerbeek
0313 - 651539
www.sterrenbeek.nl

kinderdagopvang | peuterspeelgroep | onderwijs | buitenschoolse opvang


OBS Vossestaart

Samen in beweging
Bewegen staat centraal. Binnen de lessen, met sportactivietiten (zoals zwemmen en pleinspelletjes) en als wisselwerking met de gemeenschap: het zogeheten Noaberschap. Kinderen volgen hun eigen leerlijnen, waarbij ze worden uitgedaagd te leren door te doen.

 • Zelf doelen stellen in individuele leerlijn
 • Bewegend leren
 • Leren door te doen

OBS Vossestaart
Dorpsstraat 40
Hall
0313 - 652046
www.vossestaart.nl

onderwijs


OBS de Rietgors

Ruimte om te groeien
De Rietgors is een kleinschalige openbare school in Leuvenheim, waar ieder kind welkom is. Onze leerlingen werken steeds vaker op de computer of iPad en zijn enthousiast over Jeelo, waarin zaakvakken, verkeer, kunstzinnige oriëntatie en EHBO binnen projecten aan bod komen.

 • Projectmatig onderwijs in Jeelo
 • In groene omgeving met veel buitenruimte
 • Ondernemend & onderzoekend

OBS de Rietgors
Spankerenseweg 3
Leuvenheim
0575 - 561691
www.obs-rietgors.nl

onderwijs | buitenschoolse opvang

Social Media