Openbaar onderwijs gemeente Brummen

Daltonkindcentrum Het P@rk

Opent je wereld
Daltonkindcentrum Het Park BrummenKindcentrum Het P@rk opent letterlijk en figuurlijk de wereld van kinderen. Met Daltondonderwijs en door bijvoorbeeld van jongs af aan Engels te leren, creatief te leren denken, oplossingsgericht te werken en vaardigheden aan te leren om zelf oplossingen te vinden. 

 • Engels van jongs af aan
 • Creatief & kritisch leren denken
 • Dagarrangementen mogelijk met onderwijs & opvang

Kindcentrum Het P@rk
Troelstralaan 45 - 49a
Brummen
0575 - 561 608
www.kindcentrumhetpark.nl

kinderdagopvang | peuterspeelgroep | onderwijs | buitenschoolse opvang


OBS JH Isings

Samen kom je verder!
Op onze kleinschalige school richten we het onderwijs zo in, dat kinderen enerzijds methodisch werken aan de kerndoelen rekenen, taal en lezen en anderzijds een geïntegreerd aanbod krijgen van de zaak- en expressievakken waarbij de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en betrokkenheid voorop staan. Omdat wij naast deze leerdoelen bewegen belangrijk vinden krijgen de kinderen uit groep 3 t/m 6 wekelijks schoolzwemmen naast de gymlessen.

Onze kernwaarden zijn:

 1. Kind in beeld
 2. Plezier
 3. Kwaliteit
 4. Samenwerken
 5. Ontdekkend leren

OBS JH Isings
Emperweg 70
Empe
0575 - 522234
www.isings.nl

onderwijs | buitenschoolse opvang


OBS Spr@nkel

Gelijke kansen door ongelijk onderwijs
Spr@nkel wil met een nadruk op de ontwikkeling van de individuele talenten van elke leerling, kinderen in staat stellen goed te functioneren in de wereld van morgen en zet daarvoor de (digitale) mogelijkheden van vandaag ten volle in.

 • Kindgericht onderwijs
 • Leerkracht volgt het kind
 • Kinderen leren samenwerken in klassen met verschillende leeftijden

OBS Spr@nkel
Beethovenstraat 18
Eerbeek
0313 - 651451
www.obssprankel.nl

onderwijs


Kindcentrum Sterrenbeek

Samen leren groeien
Kindcentrum Sterrenbeek is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen. Op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Samenwerking en een goede sociaal emotionele ontwikkeling staan centraal.

 • Breed aanbod van onderwijs, opvang en activiteiten
 • Samen groeien, leren, werken
 • Integratie met Kanjertraining

Kindcentrum Sterrenbeek
Illinckstraat 21
Eerbeek
0313 - 651539
www.sterrenbeek.nl

kinderdagopvang | peuterspeelgroep | onderwijs | buitenschoolse opvang


Kindcentrum de Vossestaart

Samen in beweging
Onze visie bestaat uit 4 pijlers:

 • Bewegend leren, spelenderwijs de lesstof verwerken/leren door "doen".
 • Lichaam en brein; vanuit ontspanning en "gezien worden" tot leren komen.
 • Noaberschap; verbinding met de gemeenschap Hall.
 • Eigenaarschap; leren vanuit intrinsieke motivatie.

Kindcentrum de Vossestaart
Dorpsstraat 40
Hall
0313 - 652046
www.vossestaart.nl

peuterspeelgroep | onderwijs


Kindcentrum de Rietgors

Ruimte om te groeien
De Rietgors is een kleinschalig openbaar kindcentrum in Leuvenheim, waar ieder kind welkom is. Onze leerlingen werken steeds vaker op de computer of iPad en zijn enthousiast over Jeelo, waarin zaakvakken, verkeer, kunstzinnige oriëntatie en EHBO binnen projecten aan bod komen.

 • Projectmatig onderwijs in Jeelo
 • In groene omgeving met veel buitenruimte
 • Ondernemend & onderzoekend

Kindcentrum de Rietgors
Spankerenseweg 3
Leuvenheim
0575 - 561691
www.obs-rietgors.nl

onderwijs | buitenschoolse opvang

Social Media

Volg ons ook!