Basisonderwijs en kinderopvang gemeente Voorst

Kindcentrum De Bongerd

Elk kind doet mee, telt mee, draagt bij en leert
Kindcentrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar uit het dorp leren, spelen en zich ontwikkelen. De Bongerd wil aan alle kinderen een veilig leer- en leefklimaat bieden, rekening houdend met de eigenheid, de ontwikkelingsfasen en de talenten van het kind. Wij willen kinderen uitdagen het beste uit zichzelf te halen in een veilige leeromgeving. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. 

 • zelfstandig
 • verantwoordelijk
 • samenwerken

Kindcentrum De Bongerd
Vaassenseweg 3
Terwolde
0571-291614
www.debongerd-terwolde.nl

kinderdagopvang | peuterspeelgroep | onderwijs | buitenschoolse opvang


OBS De Hietweide

Gelukkige kinderen, tevreden ouders

Ons uitgangspunt is kansengelijkheid. Dit komt niet zomaar aanwaaien.
Wij pakken de verantwoordelijkheid om dit te organiseren voor ieder kind. Ervaringen opdoen, nieuwe dingen leren en daarmee kansengelijkheid verder versterken. Daar staan wij voor. Dát past bij vrolijk, fijn en veilig onderwijs. 

Wij onderschrijven de gedachte dat kinderen vele kwaliteiten van nature bezitten en dat het de kunst is deze verder te ontwikkelen en in goede banen te leiden. Kinderen die onze school verlaten hebben: 

 • de regie over hun eigen ontwikkeling. 
 • inzicht in hun persoonlijke leren (wat kan ik, hoe leer ik en wat heb ik nodig). 
 • vertrouwen in hun eigen kunnen en persoonlijke kwaliteiten en zijn daar vooral trots op. 
OBS De Hietweide

Jachtlustplein 30b
7391BW Twello
0571 - 272 237
www.hietweide.nl

onderwijs | buitenschoolse opvang


OBS De Wiekslag

Leren Samen Regelen
De Wiekslag geeft kinderen vanaf 2 jaar een stevige basis voor de toekomst. Kinderen worden uitgedaagd, leren van en met elkaar en leren zelfstandig te werken. Met coöperatieve structuren regelen we het samenwerkingsproces, vergroten we betrokkenheid en stimuleren we een actieve leerhouding.

 • Leren samenwerken
 • Rijke leeromgeving
 • Ontwikkelen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
OBS De Wiekslag
Tijmstraat 2
Voorst
0575 - 501552
www.dewiekslagvoorst.nl

peuterspeelgroep | onderwijs | buitenschoolse opvang


Kindcentrum Hagewinde

Een dijk van een school
Gepersonaliseerd onderwijs waarbij; kinderen verschillen en OBS Hagewinde in Wilp stemt het onderwijs en de begeleiding daarop af. Met speciale aandacht voor eigenaarschap en ouderbetrokkenheid. Een Gezonde School met alle ruimte om binnen en buiten jezelf te ontwikkelen.

 • Ieder kind is uniek
 • Focus op eigenaarschap, basisvaardigheden, 'mijn omgeving en ik' en ouderbetrokkenheid
 • Gezonde school: gezonde omgeving en gezond gedrag

Kindcentrum Hagewinde
Kerkstraat 14
Wilp
0571 - 261653
www.obshagewinde.nl

peuterspeelgroep | onderwijs | buitenschoolse opvang


Kindcentrum Wilp-Achterhoek

Alles in één
Ons kindcentrum biedt een veilige, open sfeer, waarin kinderen, team en ouders zich welbevinden. Wij streven naar maximale ontplooiing en een ononderbroken ontwikkelproces van elk kind. In een thematische aanpak leren kinderen verbanden zien en zich breed te ontwikkelen.

 • Themagericht onderwijs
 • Respect voor en met elkaar
 • Ouders spelen belangrijke, stimulerende rol
Kindcentrum Wilp-Achterhoek
Zwarte Kolkstraat 80
Wilp-Achterhoek
055 - 3231680
www.kcwilpachterhoek.nl

peuterspeelgroep | onderwijs | buitenschoolse opvang

Social Media

Volg ons ook!