Openbaar onderwijs gemeente Voorst

Educatief centrum De Bongerd

Op eigen niveau
De Bongerd is een educatief centrum waar kinderen van 0 tot en met 12 jaar zich op eigen niveau kunnen ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden en talenten. We richten ons daarbij op drie denkvaardigheden: analytisch, creatief en praktisch.

 • Veiligheid, uitdaging, geborgenheid en ruimte
 • Breed aanbod opvang
 • Kinderen leren ‘leren’

Educatief centrum De Bongerd
Vaassenseweg 3
Terwolde
0571-291614
www.debongerd-terwolde.nl

kinderdagopvang | peuterspeelgroep | onderwijs | buitenschoolse opvang


OBS De Hietweide

Leerling in de hoofdrol
Ons uitgangspunt: intellectuele, creatieve en emotionele vorming van kinderen. Door hen zelf eigenaar te maken van hun eigen leerproces, onthouden kinderen beter. Daarbij richten we ons op nieuwe vaardigheden die kinderen moeten beheersen, nu en straks.

 • Ontdekkend leren
 • Veilige en goeie sfeer
 • Eigenaar van je eigen leerdoel

OBS De Hietweide
Kortenaerstraat 16
Twello
0571 - 272 237
www.hietweide.nl

onderwijs | buitenschoolse opvang


OBS De Wiekslag

Leren Samen Regelen
De Wiekslag geeft kinderen vanaf 2 jaar een stevige basis voor de toekomst. Kinderen worden uitgedaagd, leren van en met elkaar en leren zelfstandig te werken. Met coöperatieve structuren regelen we het samenwerkingsproces, vergroten we betrokkenheid en stimuleren we een actieve leerhouding.

 • Leren samenwerken
 • Rijke leeromgeving
 • Ontwikkelen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
OBS De Wiekslag
Tijmstraat 2
Voorst
0575 - 501552
www.dewiekslagvoorst.nl

 peuterspeelgroep | onderwijs | buitenschoolse opvang


OBS Hagewinde

Een dijk van een school
Gepersonaliseerd onderwijs waarbij; kinderen verschillen en OBS Hagewinde in Wilp stemt het onderwijs en de begeleiding daarop af. Met speciale aandacht voor eigenaarschap en ouderbetrokkenheid. Een Gezonde School met alle ruimte om binnen en buiten jezelf te ontwikkelen.

 • Ieder kind is uniek
 • Focus op eigenaarschap, basisvaardigheden, 'mijn omgeving en ik' en ouderbetrokkenheid
 • Gezonde school: gezonde omgeving en gezond gedrag

OBS Hagewinde
Kerkstraat 14
Wilp
0571 - 261653
www.obshagewinde.nl

peuterspeelgroep | onderwijs | buitenschoolse opvang


Kindcentrum Wilp-Achterhoek

Alles in één
Ons kindcentrum biedt een veilige, open sfeer, waarin kinderen, team en ouders zich welbevinden. Wij streven naar maximale ontplooiing en een ononderbroken ontwikkelproces van elk kind. In een thematische aanpak leren kinderen verbanden zien en zich breed te ontwikkelen.

 • Themagericht onderwijs
 • Respect voor en met elkaar
 • Ouders spelen belangrijke, stimulerende rol
Kindcentrum Wilp-Achterhoek
Zwarte Kolkstraat 80
Wilp-Achterhoek
055 - 3231680
www.kcwilpachterhoek.nl

peuterspeelgroep | onderwijs | buitenschoolse opvang

Social Media