Openbaar onderwijs gemeente Zutphen

Kindcentrum Adriaan van den Ende

Het beste in jezelf naar boven halen
Wij werken aan goede resultaten en aan het ontwikkelen van vaardigheden om te ‘leren’. Kinderen leren vanuit ‘The leader in me’: 7 gewoonten gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Effectief en succesvol in de zin van: het beste uit jezelf halen, jouw talent ontdekken, met respect voor anderen en je omgeving.

 • ‘Ieder kind kan een leider zijn’
 • Onderwijs en opvang geïntegreerd: iedereen doet mee
 • Houd de zaag scherp!

Adriaan van den EndeKindcentrum Adriaan van den Ende
Klaprooslaan 2 Warnsveld
0575-522234

www.adriaanvandenende.nl

kinderdagopvang | peutergroep | onderwijs | buitenschoolse opvang


OBS De Fontein

Bron voor talentontwikkeling
De Fontein is een kleinschalige school en bron voor talent-ontwikkeling om kinderen te laten bruisen, waarbij wederzijdse betrokkenheid centraal staat. Ons Educatief Centrum met een (Engels) taalprofiel biedt kinderen extra kansen in het onderwijs en de maatschappij van morgen en leert kinderen anders denken.

 • Officieel erkende EarlyBirdschool
 • 21st century skills via Thinking for Learning
 • Bewust worden van je talent

OBS De Fontein
Karskamp 2 Warnsveld
0575-526541
www.defontein-warnsveld.nl

peutergroep | onderwijs | buitenschoolse opvang


Daltonbasisschool Jan Ligthart

Samen kennis maken
Vanuit onze missie Ik kan, Ik wil, Ik doe leren kinderen verbinding maken met zichzelf en hun omgeving. Samen met leerkrachten en ouders. Samenwerken, verantwoordelijkheid en vrijheid staan centraal. Samen gaan we op avontuur, waarbij reflectie zicht geeft op kansen!

 • Ontdek wie je wilt zijn
 • Laat zien wat je wil, kan en doet in je portfolio
 • Meer leren dan leren alleen

Jan LigthartDaltonbasisschool Jan Ligthart
Leeuwerikstraat 1 Zutphen
0575-512759
www.janligthart-zutphen.nl

peutergroep | onderwijs | buitenschoolse opvang


Kindcentrum Lea Dasberg

Betekenisvol leren met oog voor ieder kind
In het kindcentrum Lea Dasberg gaan onderwijs en opvang hand in hand. Je thuis voelen staat daarbij voorop. Vanuit een stevige basis ontwikkelen we bij kinderen kennis en vaardigheden in betekenisvolle contexten. We houden daarbij rekening met verschillen tussen kinderen.

 • Ruimte voor talentontwikkeling
 • Leerarrangementen vanuit 21e eeuwse vaardigheden
 • Eigenaarschap voor de leerling

Lea DasbergKindcentrum Lea Dasberg
Markolle 3 & Marga Klompélaan 2 Zutphen
0575-570308
www.leadasberg.nl

kinderdagopvang | peutergroep | onderwijs | buitenschoolse opvang


SBO Het Mozaïek

Speciaal voor iedereen
SBO Het Mozaïek biedt alle kinderen die onvoldoende kunnen profiteren van ‘normaal’ onderwijs de kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Uitgangspunt is het pedagogisch klimaat: een omgeving waarin kinderen weten dat zij veilig en geborgen zijn. Onderwijs is afgestemd op problematiek m.b.t. leren, werkhouding en persoonlijkheid.

 • Speciaal basisonderwijs met regionale functie
 • Veilig leerklimaat
 • Optimale kansen voor ieder kind

SBO Het Mozaïek
Paulus Potterstraat 8 Zutphen
0575-512452
www.sbohetmozaiek.nl

onderwijs | buitenschoolse opvang


OBS De Parel

Ieder kind laten schitteren
De parel is het symbool van een kind in ontwikkeling, dat geleidelijk zijn talenten en kwaliteiten ontdekt en dat zijn eigen glans krijgt. Dat doe je samen met anderen. Wij stimuleren zelfstandigheid, samenwerken en het nemen van initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Zo leren kinderen hun kwaliteiten kennen èn weten te bundelen.

 • Ontdek je eigen talenten
 • Leer initiatief te nemen en oplossingen te vinden
 • Verantwoordelijkheid leren nemen

OBS De Parel
Het Zwanevlot 316-317 Zutphen
0575-572878
www.obsdeparel.nl

peutergroep | onderwijs | buitenschoolse opvang


Montessori kindcentrum de Plotter

Sterke basis, eigen indruk
Bij ons staat het kind centraal. Ons kindcentrum is een plek waar kinderen vanaf 2 jaar spelen, groeien, ontdekken en leren. ‘Help mij het zelf te doen’ is de kern van onze Montessorivisie. Leer je openstellen voor nieuwe ontwikkelingen, creëer eigen oplossingen, ken je mogelijk-heden en durf deze in te zetten! Met respect voor jezelf en je omgeving.

 • ‘Help mij het zelf te doen’
 • Samen leven = samen leren
 • Flexibele opvang en onderwijs vanuit visie Maria Montessori

Montessori kindcentrum de Plotter
Paulus Potterstraat 4a Zutphen
0575-525169
www.deplotter.nl

kinderdagopvang | peutergroep | onderwijs | buitenschoolse opvang


Kindcentrum De Waaier

Veilige school met sterk taalonderwijs
Wij begeleiden kinderen in het leren in verschillende situaties en sturen hen naar een steeds meer effectiever en zelfstandiger manier van leren. Zo is het kind niet alleen maar een deelnemer, maar kan het zich ook beter handhaven door het gebruiken van zijn creatieve vermogens.

 • Wederzijds respect als basis
 • Accent op taalonderwijs, met speciale taalschakelklas
 • Kleine groepen in onderbouw

Kindcentrum De Waaier
Dr. de Visserstraat 4 Zutphen
0575-571561
www.obsdewaaier.nl

peutergroep | onderwijs | buitenschoolse opvang

Social Media

Volg ons ook!