Cultuureducatie

Stichting Archipel heeft subsidie ontvangen om binnen vier jaar vorm te geven aan de versterking van cultuureducatie. Dit project heeft Archipel als motor ingezet voor de ontwikkeling van creativiteit. Het project “Cultuureducatie, geen vak apart” is één van de proeftuinen vanuit gelden van de provincie Gelderland en het landelijke programma “cultuureducatie met kwaliteit”. Dit programma wordt in Gelderland begeleid door Cultuurmij Oost

Doel van het programma is om door middel van een landelijke  samenhangende aanpak de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Twee kindcentra voor kinderen van 0 tot 13 jaar hebben specifiek deelgenomen aan dit project: Educatief centrum Theo Thijssen en Montessori kindcentrum de Plotter

Daarnaast is dit project geen project apart, want de ontwikkeling van een vernieuwende manier van leren, op de basisscholen en kindcentra van Archipel, is een brede ontwikkeling die Archipel heeft ingezet onder het motto: een school is niet alleen om kinderen te leren rekenen of lezen. Maar ook om hen nieuwsgierig te maken en te leren samenwerken. Cultuureducatie helpt hierbij!

Op alle scholen en kindcentra van Archipel wordt dan ook aan kunst- en cultuureducatie gewerkt, in allerlei verschillende vormen, met veel prachtige resultaten. Nieuwe talenten worden ontdekt en let wel: talent komt niet altijd zomaar bovendrijven, maar moet vaak, door de juiste professionele aandacht en begeleiding, worden ontdekt. Niet alleen in de afgelopen vier jaar, maar ook in de komende vier jaar!

Archipel heeft het tijdschrift 'Uit de kunst' uitgegeven om dit te laten zien. Onderstaand bladert u door het tijdschrift of lees het tijdschrift hier in groot formaat.

 Speciaal voor leerkrachten staat hier de routekaart die is ontwikkeld door het team van Montessori kindcentrum de Plotter.

Social Media