Cultuureducatie, geen vak apart

Archipel Onderwijs & Kinderopvang doet al een aantal jaar mee aan het project Cultuureducatie met Kwaliteit van Cultuurmij Oost. Binnen dit Gelderse project werken scholen, culturele aanbieders en gemeenten samen aan beter cultuuronderwijs op lokaal en regionaal niveau.

Als Archipel nemen wij vanaf het eerste uur deel aan dit project, onder de noemer Cultuureducatie, geen vak apart. Met deze naam willen we laten zien dat wij cultuureducatie niet als een apart vak zien, maar als integraal onderdeel van ons aanbod voor onderwijs en kinderopvang. Dus niet zozeer een uurtje knutselen, maar de lesstof creatief verwerken. Het project is namelijk gericht op het toerusten van kinderen en personeel op vaardigheden die nodig zijn in een veranderende samenleving (21st century skills). 

Scholen en kindcentra ontvangen in dit project subsidie om een overzichtelijk en kwalitatief hoogstaand aanbod te creëren van kunst- en cultuureducatie, muziek, dans, drama, media, cultureel erfgoed en literatuur. Kinderen versterken via de inzet van kunst en cultuur hun creativiteit en leren kritisch denken, effectief communiceren, oplossingsgericht denken, samenwerken. Ook is er aandacht voor digitalisering.

De projectperiode 2017-2018 is afgesloten met het magazine Taal & cultuureducatie, geen vak apart.  Al Archipelscholen en -kindcentra geven hierin een voorbeeld hoe taal- en cultuuronderwijs in álles is verweven. De manier waarop het onderwijs en de kinderopvang zich op al onze locaties ontwikkeld, is iets om trots op te zijn. Nelleke Eelman, voorzitter College van Bestuur van Archipel Onderwijs & Kinderopvang ligt dit in haar voorwoord (pagina 2) verder toe. 

Alle kinderen en hun ouders, medewerkers en externe relaties van Archipel Onderwijs & Kinderopvang hebben dit tijdschrift ontvangen. Onderstaand bladert u door het tijdschrift. Tip: klik op het vierkantje rechts onderin, of hier, om het tijdschrift in grotere weergave te zien.


Archipel heeft het in 2016 het tijdschrift 'Uit de kunst' uitgegeven,
ter afsluiting van het eerste projectdeel van Cultuureducatie, geen vak apart. Onderstaand bladert u door het tijdschrift of lees het tijdschrift hier in groot formaat.

 Speciaal voor leerkrachten staat hier de routekaart die is ontwikkeld door het team van Montessori kindcentrum de Plotter.

Social Media

Volg ons ook!