Oog voor talent


Lees hier meer over speciale programma's (Vooruitwerklab en programma's vanuit het VO), evenementen en organisaties voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en download onze folder
'Een stap vooruit'.
Excellente leerlingen op Archipel basisscholen worden uitgedaagd middels onderwijsaanpassingen op niveau. Alle teams zijn geschoold, iedere school heeft een kartrekker Excellentie en een schooleigen protocol Excellente leerlingen.

Leerkrachten herkennen en erkennen excellente leerlingen op basis van leer- en persoonlijkheidseigenschappen. Voorkomen van onderpresteren, leren leren en een harmonische ontwikkeling van leerlingen zijn ons doel. Samenwerking met ouders vormt de basis van maatwerk: wat heeft deze leerling op dit moment nodig?

Het onderling uitwisselen van expertise is een belangrijke doelstelling binnen ons lerend netwerk Excellentie , zowel op directie-, kartrekkers- als leerkrachtniveau. Twee bovenschoolse projectleiders, Alice Koekkoek en Wijbe van der Meer, bieden ambulante ondersteuning en aanvullende scholing aan de Archipel scholen. Naast hen hebben nog 3 andere kartrekkers/directeuren zich gespecialiseerd tot ‘specialist in gifted education (ECHA)’.
Aanvraagformulier hulpvragen excellente leerlingen

Het Excellentie-project van Stichting Archipel wordt gezien als voorbeeld van good practice door het landelijke Informatiepunt Onderwijs& Talentontwikkeling. In 2013 heeft een delegatie van het Ministerie van OCW een werkbezoek afgelegd; zij hebben het Montessori kindcentrum de Plotter en Kindcentrum Lea Dasberg bezocht en naderhand uitgebreid met de specialisten gediscussieerd. Zij waren bijzonder gecharmeerd over de manier van werken en de openheid van een ieder. 

Social Media