Tips voor ouders van excellente leerlingen

Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong worden steeds meer speciale programma's ontwikkeld en evenementen georganiseerd. In onze folder 'Een stap vooruit' vindt u daarvan een overzicht. Op deze pagina vindt u aansluitend op de folder links en aanvullende informatie.

Vooruitwerklab

Het samenwerkingsverband IJssel | Berkel biedt een speciaal arrangement voor hoogbegaafde kinderen in het Vooruitwerklab. In elke lessenserie (10 weken op woensdagochtend) kunnen 8 tot 12 kinderen uit de groepen 5 t/m 7 van het basisonderwijs geplaatst worden.

Wanneer komt een kind in aanmerking voor het arrangement Vooruitwerklab?

 • Als een (hoog)begaafd kind in een reguliere (verrijkings-)klas niet goed uit de verf komt en dus onvoldoende presteert naar capaciteit;
 • Als een kind (nog) niet zelfsturend en zelfstandig in de klas functioneert, maar hier wel de capaciteiten voor heeft (volgens Betts & Neihart, 2010);
 • Als een kind ongewenst gedrag laat zien, gecombineerd met vermoedens van grote verveling.

Wat zijn de leerdoelen van het arrangement Vooruitwerklab?

 • Inzicht krijgen in de eigen manier van denken en leren;
 • Bewust werken met leerstrategieën (leren leren);
 • Objectief benoemen en evalueren van de samenwerking;
 • Zelf ontdekkend leren;
 • Bijdragen aan een positief zelfbeeld door ontmoeting met gelijkgestemden.

Lees meer informatie over het Vooruitwerklab in deze folder of op de website van IJssel | Berkel.

Programma's voor basisschoolleerlingen door het VO

 • Het Stedelijk Lyceum biedt programma’s voor basisschoolleerlingen en extra uitdaging leuk vinden en nodig hebben. Zij komen naar Het Stedelijk in Zutphen voor onderwijs in een bepaald vak of krijgen de mogelijkheid om dit vak op hun eigen basisschool te doen. Een groep 8-leerling met vwo-advies kan ook op woensdagmiddag science volgen. 
  Speciaal voor Stichting Archipel heeft het Stedelijk op een rij gezet wat het allemaal doet voor excellente leerlingen in het basisonderwijs: download & lees: Wat het Stedelijk biedt voor POVO
 • 8+lessen en doe-middagen op het Gymnasium Apeldoorn zijn voor leerlingen uit groep 7 en 8 die extra of nieuwe vakken willen volgen en op die manier kennis te maken met het gymnasium.  
 • De Masterclass Extra is voor leerlingen die iets extra’s aankunnen. Een Masterclass Extra kun je volgen op Het Stormink of De Boerhaave (Deventer), is vaak op de dinsdagochtend en duurt 2 lesuren (2x 50 minuten) 4 weken lang. Leerlingen kunnen door de leerkracht van groep 8 worden aangemeld bij De Boerhaave.  
 • Plusklas voor leerlingen uit groep 8, aangeboden door Het Rhedens in Dieren en Rozendaal. De lessen worden gegeven op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur. Ouderbijdrage:  € 4,- per middag. Gedurende het schooljaar doorlopen de leerlingen alle plusvarianten, te weten: techn@, podiumkunsten, Cambridge Engels, sport+ en klassieke talen. Het geheel wordt afgesloten met een certificaat.

Organisaties

 • Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Het doel is het herkennen, erkennen en accepteren, van hoogbegaafde kinderen.
 • Tijdens een Challenge krijgt een groep van 10 tot 15 deelnemers gedurende de dag complexe opdrachten aangeboden, waarbij samenwerken, redeneren en creativiteit centraal staat.
 • Vierkant voor Wiskunde organiseert ieder jaar wiskundige zomerkampen voor jongeren van 10 t/m 18 jaar. 
 • Peers2play organiseert meerdaagse kampen voor hoogbegaafde kinderen, om hen in contact te brengen met ontwikkelingsgelijken (peers).
 • HORDe is een werkgroep van ouders met hoogbegaafde kinderen die naar school gaan in de regio Deventer.

Straks naar het voortgezet onderwijs

Steeds meer scholen bieden voortgezet onderwijs met specifieke programma’s voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Lees daarom ook Excellentie in het VO; ons overzicht van verschillende programma's in het voortgezet onderwijs in de regio.

Social Media