Integraal Kindcentrum: haal het beste uit jezelf!

Ieder kind moet de kans krijgen zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen. Kinderen hebben daar recht op en Stichting Archipel is er tot in haar tenen van overtuigd dat ieder kind die kans moet krijgen. We willen kinderen leren kansen te benutten, uitdagingen aan te gaan en ze toerusten met de vaardigheden die de 21e eeuw van ze vraagt. 

Dit is een integraal kindcentrum

Hoe stabieler de omgeving van kinderen is, hoe beter en optimaler ze zich ontwikkelen. Gescheiden voorzieningen voor opvang en onderwijs helpen daarbij niet. Een integrale aanpak wél, waarbij pedagogische professionals het kind centraal stellen vanuit één visie, als één team, in één omgeving. Als kinderen van jongs af aan in een veilige omgeving kunnen spelen, leren en ontdekken in hun eigen tempo en hun eigen doorgaande leerlijn, kunnen ze zich eerder én verder ontwikkelen en starten kinderen in het onderwijs zonder achterstand. In onze kindcentra geven we ieder kind hiertoe die kans; hier kunnen kinderen zich de hele dag optimaal ontwikkelen in een veilige omgeving die is gericht op hún kansen en mogelijkheden.

Daarom halen kinderen het beste uit zichzelf in een IKC:

 • Doorgaande ontwikkelingslijn op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied: in eigen tempo en op eigen niveau optimaal ontwikkelen, altijd passend bij de leeftijd.
 • Eén pedagogische visie: meer houvast en duidelijkheid stimuleert de ontwikkeling, het kind weet wat van hem of haar wordt verwacht en ondervindt meer veiligheid.
 • Ieder kind wordt omringt door een team deskundigen die hem of haar bekijkt vanuit verschillende disciplines en andere bril.
 • Kinderen ontwikkelen sneller en beter sociale vaardigheden:
  • door vroeg met elkaar te spelen, rekening te leren houden met elkaar en begrip te hebben voor elkaars verschillen. 
  • door toepassing van één methodiek door iedereen, via de Kanjertraining.
 • Jong geleerd is oud gedaan: 
  • hoe eerder kinderen starten met (spelenderwijs!) taal- en rekenonderwijs, hoe verder ze zich kunnen ontwikkelen.
  • de basis van vaardigheden die van hen in de 21e eeuw worden verwacht (creativiteit, kritisch denken, samenwerkingsvermogen, communiceren) worden voor een belangrijk deel in de vroege jeugd gelegd, waardoor een vroege start belangrijk is.
 • Door een breed, rijk aanbod ontwikkelen kinderen een brede interesse en krijgen ze volop mogelijkheden om hun eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.
 • Kinderen kunnen (bewust en onbewust) leren op alle momenten van de dag.
 • Kinderen zijn bekend met de medewerkers in het centrum en zien dezelfde vriendjes en vaste gezichten in de groep.

Blik op wetenschappelijke kennis over 'wat werkt' voor jonge kinderen

In een literatuurstudie van Pauline Slot en Paul Leseman is beschikbare wetenschappelijke kennis over wat werkt voor het ontwikkelen en leren van jonge kinderen (0-12 jaar) op een rij gezet. Hierin worden negen aannames van waaruit wordt gewerkt bij de ontwikkeling van integrale kindcentra, wetenschappelijk onderbouwd:

 1. Kansengelijkheid groeit door een goed en op elkaar aangesloten systeem voor opvang en educatie.
 2. Vroeg investeren in kinderen loont.
 3. Deelname aan voorschoolse voorzieningen heeft positieve effecten op de ontwikkeling.
 4. De kwaliteit van het voorschoolse aanbod maakt het verschil.
 5. Kinderen halen achterstanden in bij vroege interventies.
 6. Een breed en gevarieerd hele-dagaanbod versterkt de ontwikkelingskansen en sociale competenties van kinderen.
 7. Vroeger erbij en eerder erbij helpt.
 8. Interprofessionele samenwerking en continue professionalisering op de werkvloer zijn een sleutel voor kwaliteit.
 9. Samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en zorg bevordert inclusie.

Hier leest u de hele studie.


Stichting Archipel Kinderopvang

Stichting Archipel Kinderopvang verzorgt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit doen we altijd in samenwerking met ons eigen (openbare) basisonderwijs. “Samen-gaan voor kinderen!”, dat is daarbij het uitgangspunt. Door die samenwerking ontstaat er een mooi en goed aanbod voor kinderen en hun ouders.

Stichting Archipel Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk kinderen toegang moeten kunnen hebben tot de diensten die deze stichting biedt. De organisatie is in 2013 gestart op één locatie, multifunctioneel centrum De Bongerd in Terwolde, maar is inmiddels op negen Archipellocaties in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen actief. Lees hier meer over de ontstaansgeschiedenis van Archipel Kinderopvang.

Social Media

Volg ons ook!