Oog voor Talent

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong bij kindcentra van Archipel


Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong worden uitgedaagd middels onderwijsaanpassingen op niveau. Alle teams zijn hiervoor geschoold, ieder kindcentrum heeft een coördinator en een eigen protocol.

Leerkrachten herkennen en erkennen kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op basis van leer- en persoonlijkheidseigenschappen. Voorkomen van onderpresteren, leren leren en een harmonische ontwikkeling van leerlingen zijn ons doel. Samenwerking met ouders vormt de basis van maatwerk: wat heeft dit kind op dit moment nodig?

Het onderling uitwisselen van expertise is een belangrijke doelstelling binnen ons lerend netwerk Oog voor Talent , zowel op directie-, coördinator- als leerkrachtniveau. Twee bovenschoolse projectleiders, Alice Koekkoek en Leonie Pol, bieden ambulante ondersteuning en aanvullende scholing aan de scholen. 

Het project Oog voor Talent van Stichting Archipel wordt gezien als voorbeeld van good practice door het landelijke Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling. Het Ministerie van OCW heeft op basis van een werkbezoek verklaard bijzonder gecharmeerd te zijn over de manier van werken en de openheid van een ieder. 

profielen peuters en kleutersProfielen

Leonie Pol heeft voor leerkrachten een aantal profielen op een rij gezet die helpen om gedrag van peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te duiden. Een praktisch en welhaast onmisbaar document om gedrag van jonge kinderen te herkennen, te signaleren en hen op een helpende manier te begeleiden. Per profiel wordt ingegaan op:

  • kenmerken en gedrag
  • signalering
  • begeleiding

De volgende profielen worden daarin onderscheiden: 

  • Autonome peuters en kleuters
  • Onderduikende peuters en kleuters
  • Uitdagend creatieve peuters en kleuters
  • Aangepast succesvolle peuters en kleuters
  • Peuters en kleuters in een verrijkende omgeving

Download hier de PDF met deze profielen.


Social Media

Volg ons ook!