Oog voor Talent

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong bij kindcentra van ArchipelLees hier meer over speciale programma's (Vooruitwerklab), evenementen en organisaties voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong worden uitgedaagd middels onderwijsaanpassingen op niveau. Alle teams zijn hiervoor geschoold, ieder kindcentrum heeft een coördinator en een eigen protocol.

Leerkrachten herkennen en erkennen kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op basis van leer- en persoonlijkheidseigenschappen. Voorkomen van onderpresteren, leren leren en een harmonische ontwikkeling van leerlingen zijn ons doel. Samenwerking met ouders vormt de basis van maatwerk: wat heeft dit kind op dit moment nodig?

Het onderling uitwisselen van expertise is een belangrijke doelstelling binnen ons lerend netwerk Oog voor Talent , zowel op directie-, coördinator- als leerkrachtniveau. Twee bovenschoolse projectleiders, Alice Koekkoek en Patty van Scherpenzeel (a.i.), bieden ambulante ondersteuning en aanvullende scholing aan de scholen. 

Het project Oog voor Talent van Stichting Archipel wordt gezien als voorbeeld van good practice door het landelijke Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling. Het Ministerie van OCW heeft op basis van een werkbezoek verklaard bijzonder gecharmeerd te zijn over de manier van werken en de openheid van een ieder. 

Aanvraagformulier hulpvragen kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Social Media

Volg ons ook!