Excellentie in het VO

Ook in het voortgezet onderwijs is volop aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Steeds meer scholen bieden hiervoor een speciaal programma. We hebben verschillende programma´s op een rij gezet, speciaal voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan.

Apeldoorn

Veluws College Mheenpark

Dit is een ELOS-school, met versterkt vreemdetalenonderwijs, internationale oriëntatie in de vaklessen en internationale ervaringen. Met daarbij:

 • Plusvakken: twee klokuren per week een vak dat je echt leuk vindt en waar je goed in bent.(Sport, Expressie, Explore)
 • Leerroute Delta: (nieuw vanaf aug. 2017) waarbij iedere leerling een eigen leerplan heeft en veel in projecten werkt
 • VWO internationaal: (Frans, Duits en veel Engels (Cambridge English), na het eerste jaar keuze atheneum + of gymnasium +
 • VWO extra Ruimte: om je op veel terreinen extra te ontwikkelen (keuzevakken en keuzemodules, bijvoorbeeld Spaans en informatica) met een eigen leerplan.
 • Topsport Talentschool: jonge sporttalenten worden geholpen met een LOOT-status extra ruimte voor ontwikkeling op topsportgebied. Naast de reguliere vakkenpakketten.

> Meer informatie

Veluws College Walter Bosch

Op dit Veluws College is het mogelijk een eigen extra vakkenpakket uit te breiden, aansluitend bij je eigen talenten (kunst, filosofie, Latijn, Grieks, drama,,technasium, podium). Met daarbij:

 • Topsport en talent 
 • Technasium: ontwerpen met echte contacten met bedrijsleven, onderzoek, ontwerpen,techniek.
 • Nieuwe media: (design, informatica, apps, foto, film, etc.)
 • Podium: Zingen, acteren en maken. Veel aandacht voor kunst en cultuur. Veel ruimte voor creativiteit en muziek.

> Meer informatie

Gymnasium Apeldoorn

Leren op je eigen manier, in jouw tempo met lesopdrachten passend bij je niveau.

 • Extra lessen Engels in de eerste twee jaar (Cambridge English)
 • Klassieke talen Grieks, Latijn en filosofie.
 • Muziek en drama (klassiek getint) en kunstgeschiedenis
 • Het “honours” programma, zelfstandig werken aan een geheel eigen keuze project (vanaf het vierde jaar t/m eindexamen)
 • Leren debatteren, filosofie
 • Internationale oriëntatie, uitwisselingsprogramma’s met scholen uit buitenland.

> Meer informatie

Deventer

Etty Hillesum (algemeen)

Talentvolle leerlingen op het gebied van bijvoorbeeld sport, ballet, muziek, theater of kunst willen naast hun middelbare schoolcarrière graag ook hun talent op niveau uitbouwen. De scholen van het Etty Hillesum Lyceum ondersteunen dit zoveel mogelijk. Begeleiding van een talent op school richt zich op twee zaken: de schoolcarrière zo succesvol mogelijk laten verlopen en optimale ontwikkeling van specifiek talent.
> Meer informatie

Etty Hillesum | De Boerhaave:  Havo, VWO, Ecolyceum

De Boerhaave (school voor onderbouw havo/vwo) heeft een 3-jarige leergang Ecolyceum ontwikkeld voor vwo-kinderen die meer aan kunnen en willen. Deze leerlingen volgen hun normale lesrooster in 4 dagen per week. Ze zijn gemotiveerd om samen met bedrijven en organisaties uit Deventer, en studenten Life & Science van de Universiteit Twente onderzoekvaardigheden, projecten en bedrijfsbezoeken op te pakken.
> Meer informatie

Etty Hillesum | Het Stormink: onderbouw havo, vwo

Sinds 2015 kun je op Het Stormink tweetalig onderwijs (tto) volgen op atheneum niveau. Tweetalig onderwijs geeft je letterlijk en figuurlijk een bredere blik op de wereld om je heen, en wat deze voor mogelijkheden biedt. Tweetalig onderwijs draagt bij aan 'volmondig Engelstalig wereldburgerschap'. > Meer informatie

Etty Hillesum | het Vlier: Bovenbouw: Havo, atheneum, gymnasium

Het Vlier heeft veel extra mogelijkheden voor  leerlingen die wat meer willen maken van hun schooltijd. Er zijn allerlei modules die aangeboden worden voor extra getalenteerde of extra gemotiveerde leerlingen. Je kunt Chinees, Spaans of Cambridge English volgen maar ook deel nemen aan een van de zeer gemotiveerde debatgroepen die hier actief zijn. 
> Meer informatie

Dieren

Het Rhedens

Het Rhedens Dieren biedt vwo-leerlingen die heel goed kunnen leren een speciaal en uitdagend onderwijsprogramma: VWO Select. Geschikt voor meer begaafde kinderen met een onderzoekende houding, die een hoog werk- en leertempo aankunnen en die bijzonder leergierig zijn.
> Meer informatie

Zutphen

Isendoorn College

In de onderbouw biedt het Isendoorn College een Expens-programma voor leerlingen die naast het reguliere lesprogramma nog een extra uitdaging willen aangaan. Leerlingen kunnen onder lestijd werken aan een zelf bedacht project. 
> Meer informatie

Het Stedelijk

Het Stedelijk Lyceum is begaafdheidsprofielschool (bps). In 2016 is de school opnieuw voor vier jaar gecertificeerd. Leerlingen worden getest, persoonlijk begeleid en krijgen binnen een eigen leerpgramma meerdere mogelijkheden voor uitdaging, begeleiding en verdieping (o.a. modules, hoofbegaafdheidscafé, extra vakken, VWO in 5 jaar).  
> Meer informatieSocial Media