Tips voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong worden steeds meer speciale programma's ontwikkeld en evenementen georganiseerd. 

Vooruitwerklab

Het samenwerkingsverband IJssel | Berkel biedt een speciaal arrangement voor hoogbegaafde kinderen in het Vooruitwerklab. In elke lessenserie (10 weken op woensdagochtend) kunnen 8 tot 12 kinderen uit de groepen 5 t/m 7 van het basisonderwijs geplaatst worden.

Wanneer komt een kind in aanmerking voor het arrangement Vooruitwerklab?

 • Als een (hoog)begaafd kind in een reguliere (verrijkings-)klas niet goed uit de verf komt en dus onvoldoende presteert naar capaciteit;
 • Als een kind (nog) niet zelfsturend en zelfstandig in de klas functioneert, maar hier wel de capaciteiten voor heeft (volgens Betts & Neihart, 2010);
 • Als een kind ongewenst gedrag laat zien, gecombineerd met vermoedens van grote verveling.

Wat zijn de leerdoelen van het arrangement Vooruitwerklab?

 • Inzicht krijgen in de eigen manier van denken en leren;
 • Bewust werken met leerstrategieën (leren leren);
 • Objectief benoemen en evalueren van de samenwerking;
 • Zelf ontdekkend leren;
 • Bijdragen aan een positief zelfbeeld door ontmoeting met gelijkgestemden.

Lees meer informatie over het Vooruitwerklab in deze folder of op de website van IJssel | Berkel.

Organisaties

 • Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Het doel is het herkennen, erkennen en accepteren, van hoogbegaafde kinderen.
 • Tijdens een Challenge krijgt een groep van 10 tot 15 deelnemers gedurende de dag complexe opdrachten aangeboden, waarbij samenwerken, redeneren en creativiteit centraal staat.
 • Vierkant voor Wiskunde organiseert ieder jaar wiskundige zomerkampen voor jongeren van 10 t/m 18 jaar. 
 • Peers2play organiseert meerdaagse kampen voor hoogbegaafde kinderen, om hen in contact te brengen met ontwikkelingsgelijken (peers).

Programma's voor basisschoolleerlingen door het VO

Verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Zutphen, Brummen, Voorst bieden speciale programma's voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. U vindt informatie over de specifieke programma's op de website van de VO-scholen.

Social Media

Volg ons ook!