Taal en rekenen

Op deze pagina leest u alle ontwikkelingen op het gebied van taal- en rekenonderwijs op onze scholen.

We mogen weer lesgeven

Door Mariëlle Elburg
12 oktober 2017

Op de meeste Archipelscholen wordt het directe instructie model vaak gebruikt. De meeste leerkrachten kennen dit model en passen het toe zoals zij denken of vinden dat het hoort. Op veel Archipelscholen hangt in iedere klas een poster met dit model erop. Hoe kan het dan dat bijvoorbeeld voor het vak rekenen de resultaten achter blijven bij onze verwachtingen?
Bekijk en download 'We mogen weer lesgeven' hier.

Veilig Leren Lezen "KIM"

Door Monique Bouwmeester
19 mei 2017

Liesbeth Verbeek is leerkracht van groep 3 bij Kindcentrum Lea Dasberg. Dit schooljaar is de overstap gemaakt van Veilig leren lezen maan-versie naar de nieuwe KIM-versie. Liesbeth geeft aan dat de methode haar goed bevalt. De resultaten zijn omhoog gegaan. Het hele artikel lees je hier.

De grote rekendag

Door Mariëlle Elburg
19 mei 2017

Op verschillende Archipelscholen wordt er al een aantal jaren meegedaan aan de Grote Rekendag. Hierbij een kijkje op verschillende scholen. Leerkrachten en kinderen vertellen hun ervaringen hier.

Taal op azc-school de Waaier

Door Monique Bouwmeester
2 februari 2017

Na de zomervakantie is AZC-school De Waaier gestart. Op het terrein van het asielzoekerscentrum staan die maandagochtend kinderen en leerkrachten met enige spanning te wachten op wat komen gaat. Bijna alles is nieuw: het gebouw, materialen, de kinderen, het team. Eline Horsman – Schoppers is leerkracht en intern begeleider. Zij vertelt hoe een dag eruitziet. Lees hier verder.

De Rekentaalkaart

Door Judith Langkamp
2 februari 2017

Associate lector Jantien Smit (Saxion) doet onderzoek naar hoe leerkrachten in het basisonderwijs leerlingen kunnen ondersteunen bij het verwerven van de voor rekenen-wiskunde benodigde taal.  Deze taal bestaat naast dagelijkse taal om te beginnen uit “schooltaalwoorden”: de woorden die leerlingen doorgaans niet buiten de schoolmuren gebruiken, maar die wel nodig zijn om deel te nemen in schoolse vakken zoals rekenen-wiskunde.   Lees hier verder.

Onderwijs voor een nieuwe tijd

Interview met Suzan Alberts
29 november 2016

Op obs Spr@nkel in Eerbeek wordt gewerkt volgens het O4NT (Steve Jobs School) concept, onderwijs voor nieuwe tijd. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen zoveel mogelijk instructie en verwerking op eigen niveau krijgen aangeboden. Daarnaast leren kinderen kiezen wat zij gaan leren of nodig hebben om iets te kunnen. Op deze manier zijn zij eigenaar van hun eigen leerproces. Lees verder

Bewegen en automatiseren

Door Marielle Elburg
29 november 2016

In het schooljaar 2015-2016 hebben een heel aantal groepen 4 van scholen van St Archipel meegedaan aan een wetenschappelijk onderzoek naar automatiseren en bewegen. Dit onderzoek werd gedaan in verband met de afronding van de opleiding tot onderwijskundige van een van de bovenschoolse rekencoördinatoren. Lees verder.

Rekentuin op de Plotter

Door Judith Langkamp 13 mei 2016

Rekentuin is een compleet online rekenprogramma. Kinderen trainen hun rekenvaardigheden door de plantjes in hun tuin gezond te houden. Het programma is adaptief; zo oefenen alle kinderen op hun eigen niveau en tempo en ervaart iedere speler dezelfde mate van succes. Leerkrachten kunnen de ontwikkelingen van kinderen volgen.  Lees verder.

Leuker leren door het inzetten van werkvormen

Door Monique den Hartoog
13 mei 2016


Een aantal jaren geleden zijn wij enthousiast gemaakt voor het coöperatief leren. Kinderen gaan door samen te werken in kleine groepen aan het werk. Dat heeft mij geïnspireerd om meer met verschillende werkvormen te gaan werken.  Ik ben begonnen met het toepassen van werkvormen bij het vak begrijpend lezen.  Lees verder

Social Media

Volg ons ook!