Wetenschap en Technologie

De betrokkenheid van Archipel bij de invoering van Wetenschap en Technologie is groot. De stichting is penvoerder van het project in de regio Oost en het lid van het college van bestuur is voorzitter van het Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost. Zie ook www.kwto.nl.

Veel Archipelscholen nemen deel aan het project. In feite gaat het hierbij om het ontwikkelen van onderzoekend en ontwerpend leren, met veel aandacht voor de talenten van kinderen. Daarvoor is een rijke leeromgeving nodig die de kinderen uitdaagt en appelleert aan hogere denkvaardigheden en onderzoeksvaardigheden en bijdraagt aan het ontwikkelen van een nieuwsgierige houding, zelfvertrouwen en zelfinzicht.

De rol van de leerkracht is hierbij essentieel. Hij/zij moet durven loslaten en vooral coachend bezig zijn. Nieuwsgierigheid en verwondering van kinderen zijn leidend, de lesmethode wordt gebruikt als inspiratiebron.

Social Media

Volg ons ook!